Μαθαίνω το σύστημα επικοινωνίας ESMS του clubEFL

 

Για να μπούμε στο σύστημα επικοινωνίας ESMS του clubEFL

1. Κάνουμε κλικ στο ESMS

2. Εμφανίζεται η σελίδα του ESMS και…

…1. Στο compose γράφουμε ένα καινούργιο μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε.

2. Στο Inbox διαβάζουμε τα μηνύματα που μας έχουν στείλει.

3. Στο Sendbox διαβάζουμε τα μηνύματα που έχουμε στείλει εμείς και

4. Στο Savebox διαβάζουμε τα μηνύματα που έχουμε σώσει και δεν θέλουμε να τα χάσουμε.

 

3. Μαθαίνουμε πως γράφουμε και στέλνουμε ESMS.

Να τα δούμε όλα στο ολιγόλεπτο βίντεο για να δείτε πόσο εύκολο είναι!

Αλλάζω το χρώμα του Background

Για να αλλάξουμε το χρώμα στο …Background…

1. Πηγαίνουμε στο Control Panel…

2. Κάνουμε κλικ στο…

3. Κάνουμε κλικ στο…

4. Διαλέγουμε το χρώμα που μας αρέσει…

1. επιλογή χρώματος – 2. Σώζουμε το χρώμα που διαλέξαμε και 3. Επαναφέρουμε το αρχικό χρώμα του clubEFL.

Δες το βίντεο

Αλλάζω το Password

Για να αλλάξουμε το Password…

Πηγαίνουμε στο Control Panel…

Κάνουμε κλικ στο…

και γράφουμε το καινούργιο Password που θέλουμε δύο φορές και στο 1 και στο 2

Κάνουμε κλικ στο 3 (Update) και το καινούργιο μας password είναι έτοιμο.

Δες το βίντεο