Αλλάζω το χρώμα του Background

Για να αλλάξουμε το χρώμα στο …Background…

1. Πηγαίνουμε στο Control Panel…

2. Κάνουμε κλικ στο…

3. Κάνουμε κλικ στο…

4. Διαλέγουμε το χρώμα που μας αρέσει…

1. επιλογή χρώματος – 2. Σώζουμε το χρώμα που διαλέξαμε και 3. Επαναφέρουμε το αρχικό χρώμα του clubEFL.

Δες το βίντεο

Αλλάζω το Password

Για να αλλάξουμε το Password…

Πηγαίνουμε στο Control Panel…

Κάνουμε κλικ στο…

και γράφουμε το καινούργιο Password που θέλουμε δύο φορές και στο 1 και στο 2

Κάνουμε κλικ στο 3 (Update) και το καινούργιο μας password είναι έτοιμο.

Δες το βίντεο