Αλλάζω το χρώμα του Background

Για να αλλάξουμε το χρώμα στο …Background…

1. Πηγαίνουμε στο Control Panel…

2. Κάνουμε κλικ στο…

3. Κάνουμε κλικ στο…

4. Διαλέγουμε το χρώμα που μας αρέσει…

1. επιλογή χρώματος – 2. Σώζουμε το χρώμα που διαλέξαμε και 3. Επαναφέρουμε το αρχικό χρώμα του clubEFL.

Δες το βίντεο

Bookmark the permalink.

Comments are closed.